Laos

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Lao Ìng-mìng Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
Flag of Laos.svg Emblem of Laos.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Laos gì sū-câi.
Laos gì sū-câi.
Siū-dŭ Vientiane
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 236,800 km2 sié-gái dâ̤ 84 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 5,621,000 nè̤ng 2005 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 104 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 26.7 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 177 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

LaosDĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.