Luxembourg-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Luxembourg-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Luxembourg-ngṳ̄̄ (Lëtzebuergesch) sê Să̤ Germanic-ngṳ̄ gì siŏh ciĕ, sê sié-gái gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Luxembourg-ngṳ̄ gâe̤ng Ĭng-ngṳ̄, Dáik-ngṳ̄, Hò̤-làng-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Luxembourg-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 320 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Luxembourg-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Luxembourg-ngṳ̄ Wikipedia