跳至內容

Mì-pŏ̤-lù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mì-pŏ̤-lù

Mì-pŏ̤-lù (微波爐) sê siŏh cṳ̄ng kék mì-pŏ̤ lì gă-iĕk siăh gì nó̤hdiêng-ké.