Mìng-dê Tiĕng-huòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mìng-dê Tiĕng-huòng

Mìng-dê Tiĕng-huòng (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 明治天皇 (めいじてんのう), 1852 n. 11 ng. 3 h. - 1912 n. 7 ng. 30 h.), miàng Mutuhito (睦仁 (むつひと)), sê Nĭk-buōng dâ̤ 122 dâi tiĕng-huòng, 1867 nièng gáu 1912 nièng câi-ôi. Ĭ câi-ôi gì sèng-âu huák-sĕng Mìng-dê Mì-sĭng.