Mò̤-muōi-hṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Mò̤-muōi-hṳ̀ng
bō̤-hô câung-huóng[1]
 Ciék-gê̤ṳng bìng-ngùi (VU)
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
hâ-gŏng: Marsupialia
mŭk: Diprotodontia
ā-mŭk: Vombatiformes
kuŏ: Phascolarctidae
sṳ̆k: Phascolarctos
cṳ̄ng: P. cinereus
Hŏk-miàng
Phascolarctos cinereus
(Goldfuss, 1817)
ê-miàng[2][3]
  • Lipurus cinereus Goldfuss, 1817
  • Marodactylus cinereus Goldfuss, 1820
  • Phascolarctos fuscus Desmarest, 1820
  • Phascolarctos flindersii Lesson, 1827
  • Phascolarctos koala J.E. Gray, 1827
  • Koala subiens Burnett, 1830

Mò̤-muōi-hṳ̀ng (無尾熊), iâ hô̤ lā̤ Koala, sê siŏh cṳ̄ng buō-ṳ̄ dông-ŭk, gĭng-dáng nâ sĕng-uăk diŏh Ó̤-ciŭ hŭ-uái.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]