跳至內容

Mò̤-nā̤-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Thomas Kennington - „Mò̤-nā̤-giāng

Mò̤-nā̤-giāng(無奶囝) sê mò̤ gó̤ nòng-bâ gâe̤ng nòng-nā̤ gì hī-sâ̤ niè-giāng.

Gái Ché̤ṳ

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Mò̤-nā̤-giāng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.