Mò̤ Gă-lĭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mò̤ Gă-lĭk

Mò̤ Gă-lĭk (摩嘉立, Ĭng-ngṳ̄: Caleb Cook Baldwin, 1820 n. - 1911 n.) iâ miàng Mò̤ Lièng (摩憐), sê Mī-guók gì siŏh ciáh diòng-gáu-sê̤ṳ. Ĭ iâ sê có̤i cā lì Hók-ciŭ diòng-gáu gì siŏh piĕ diòng-gáu-sê̤ṳ dâi-dŏng gì siŏh ciáh, siā guó Bàng-uâ-cê sṳ̀-diēng.