跳至內容

Möngke

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Möngke (Mùng-gū-ngṳ̄: ᠮᠥᠩᠬᠡ, 1209 n. - 1259 n.) sê Mùng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, 1251 nièng gáu 1259 nièng câi-ôi.

Kublai găk 1271 nièng gāi guók-hô̤ hô̤ lā̤ Dâi-nguòng, gióng-lĭk Nguòng-dièu. Ké̤ṳk ĭ siông miêu-hô̤ Hièng-cŭng (憲宗), ié-hô̤ Huâng-sé̤ṳk Huòng-dá̤ (桓肅皇帝).