跳至內容

Mā-lá-sĕ̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
2014 Nièng Hòng-ciŭ Guók-cié Mā-lá-sĕ̤ng Bī-suói

Mā-lá-sĕ̤ng (馬拉松; Ĭng-ngṳ̄: marathon) sê siŏh hâe̤ng kō̤-ngiêng nâi-lĭk gì diòng-pàu ông-dông. Ciā ông-dông gì mìng-chĭng (名稱) lài-cê̤ṳ Gū Hĭ-lé-nà̤ sì-dâi Ngā-diēng gâe̤ng Pŏ̤-sṳ̆ cĭ-găng huák-sĕng gì Mā-lá-sĕ̤ng Ciéng-ĭk. Găk cī diòng ciéng-ĭk dài-dŏng, ô siŏh ciáh miàng Pheidippides gì Ngā-diēng sê̤ṳ-bĭng, ôi-lāu duòng-dâ̤ ciéng-ĭk páh-iàng gì siĕu-sék, téng Mā-lá-sĕ̤ng Bàng-nguòng bié duōng Ngā-diēng, cuòng-tiàng dâi-liŏh 42.195 gŭng-lī. Ĭ duōng gáu Ngā-diēng, siŏh gōng sák siĕu-sék, cêu sī gó̤. Mā-lá-sĕ̤ng cī hâe̤ng tā̤-ṳ̆k ông-dông cêu sê ôi lāu gé-niêng cī ciáh nè̤ng.