Mā-tàu-chiòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nìng-pŏ̤ gì mā-tàu-chiòng

Mā-tàu-chiòng (馬頭墻) sê Dṳ̆ng-guók diòng-tūng gióng-dé̤ṳk siŏh cṳ̄ng hŭng-huōi-chiòng.