Mĕ̤k-lê-huă-dà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mĕ̤k-lê-huă-dà

Mĕ̤k-lê-huă-dà (茉莉花茶), gó-dā̤ bô hô̤ lā̤ hiŏng-piéng (香片), sê siŏh cṳ̄ng kĕk dà-niŏh gâe̤ng mĕ̤k-lê-huă kău siŏh dŏi có̤ gì siŏh cṳ̄ng .

Mĕ̤k-lê-huă-dà có̤i cā sê Hók-ciŭ nè̤ng huák-mìng gì.