Mĕ̤k-sāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mĕ̤k-sāi (目屎), bô hô̤ mĕ̤k-gù (目糊)[1]:202, sê mĕ̤k-ciŭ hŭng-bé chók-lì gì nó̤h.

Mĕ̤k-sāi dŭ-sê gó̤-lòng-uòng găk mĕ̤k-ciŭ lā̤, mĕ̤k-ciŭ-kuóng gà̤-dēng băh-sáik gì hô̤ mĕ̤k-lôi (目淚)[1]:202.

Mĕ̤k-sāi gâe̤ng mĕ̤k-cāi hăk siŏh dŏi gōng, cêu hô̤ lā̤ „mĕ̤k-sāi mĕ̤k-niêu“ (目屎目尿), hĕ̤k-chiā gōng „mĕ̤k-gù-sāi, mĕ̤k-gù-niêu“ (目糊屎, 目糊尿)[1]:202.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 1.2 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10.