跳至內容

Mŏk-ngiòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mŏ̤h-ngiòng

Mŏk-ngiòng (莫言, 1955 n. 2 ng. 17 h. - ) nguòng-lài gì miàng-cê hô̤ lā̤ Guāng Muò-ngiĕk (管謨業), sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh cáuk-gă. Ĭ găh 2012 nièng dáik-gáu Nobel Ùng-hŏk-ciōng.