Malagasy-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Malagasy-ngṳ̄
Huák-nguòng guók  Madagascar
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
250 uâng
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Madagascar
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 mg
ISO 639-2 mlg
ISO 639-3 mlgbău-guák dâi-mā
Bău-guák dâi-mā:
xmv – Antankarana
bhr – Bara
buc – Bushi
msh – Masikoro
bmm – Northern Betsimisaraka
plt – Plateau Malagasy
skg – Sakalava
bzc – Southern Betsimisaraka
tdx – Tandroy-Mafahaly
txy – Tanosy
tkg – Tesaka
xmw – Tsimihety
Glottolog mala1537
Linguasphere 31-LDA-a
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Malagasy-ngṳ̄ sê diŏh Madagascar buô-hông dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Nàng-dō̤-ngṳ̄-hiê Mā-lài Polynesia Ngṳ̄-cŭk (南島語系馬來-玻里尼西亞語族) â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 250 uâng ciáh nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 南島語系 (Austronesian)//Gordon, Raymond G., Jr. (piĕng). 《民族語》(Ethnologue: Languages of the World) 第15版. 美國德薩斯州達拉斯: SIL國際. 2005年 [2007年7月25日]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2012年9月25日). 

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]