Manqu Qhapaq

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Manqu Qhapaq
Chók-sié Paruro Séng Edit this on Wikidata
Guó-sié 庫斯科 Edit this on Wikidata
guók-cĭk Inca Dá̤-guók Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk Gŭng-ciō, 統治者 Edit this on Wikidata
Lâu-mā 瑪瑪·奧克略 Edit this on Wikidata
Giāng Sinchi Ruq'a Edit this on Wikidata

Manqu Qhapaq sê găk Inca Dá̤-guók diē-sié gì siŏh-ciáh gŭng-ciō (Inka Qhapaq)[1].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 蒯世𤈇. 《新編中外歷史大系手冊》. 北京: 社會科學文獻出版社(1996)ISBN 7800505707. 

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Manco Cápac ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
  • 印卡·加西拉索·德拉維加. 《印卡王室述評》. 白鳳森、楊衍永譯. 北京: 商務印書館(1996)ISBN 7100014018.