Marshall-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Marshall-ngṳ̄
Huák-nguòng guók  Marshall Gùng-dō̤
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
(55,000 cited 1979)[1]
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 mh
ISO 639-2 mah
ISO 639-3 mah
Glottolog mars1254

Batak-ngṳ̄ sê diŏh Marshall Gùng-dō̤ buô-hông dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Nàng-dō̤-ngṳ̄-hiê Mā-lài Polynesia Ngṳ̄-cŭk(南島語系馬來-玻里尼西亞語族) â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 5 uâng ciáh nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 模板:Ethnologue18
  2. 南島語系 (Austronesian)//Gordon, Raymond G., Jr. (piĕng). 《民族語》(Ethnologue: Languages of the World) 第15版. 美國德薩斯州達拉斯: SIL國際. 2005年 [2007年7月25日]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2012年9月25日). 

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]