Michelangelo

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Daniele da Volterra uâ gì Michelangelo.

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475 nièng 3 nguŏk 6 hô̤ – 1564 nièng 2 nguŏk 18 hô̤), gāng-chĭng Michelangelo (/mikeˈlandʒelo/), sê É-dâi-lé Ùng-ngiê-hók-hĭng sì-hâiu gì siŏh ciáh uâ-gă, dĕu-sé̤ṳ-gă, gióng-dé̤ṳk-sṳ̆, sĭ-ìng gâe̤ng cáuk-gă.