Microsoft Windows

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Microsoft WindowsMī-guók Mì-niōng gŭng-sĭ huák-mìng gì siŏh cṳ̄ng chŏ̤-cáuk-hiê-tūng (iâ hô̤ lā̤ cáuk-ngiĕk-hiê-tūng).