Minangkabau-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Minangkabau-ngṳ̄
Baso Minangkabau
بَاسُوْ مِيْنڠكَابَاوْ
Huák-nguòng guók  Éng-nà̤
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
550 uâng
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
sìng-nêng gì
siēu-só ngṳ̄-ngiòng
Guāng-lī gĭ-gáiu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 min
ISO 639-3 min
Glottolog mina1268
Sumatra Ethnic Groups Map en.svg

Minangkabau-ngṳ̄ sê diŏh Éng-nà̤ gâe̤ng Mā-lài-să̤-ā buô-hông dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Nàng-dō̤-ngṳ̄-hiê Mā-lài Polynesia Ngṳ̄-cŭk (南島語系馬來-玻里尼西亞語族) â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 550 uâng ciáh nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 南島語系 (Austronesian)//Gordon, Raymond G., Jr. (piĕng). 《民族語》(Ethnologue: Languages of the World) 第15版. 美國德薩斯州達拉斯: SIL國際. 2005年 [2007年7月25日]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2012年9月25日). 

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]