跳至內容

Éng-nà̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Éng-dô-nà̤-să̤-ā Gê̤ṳng-huò-guók
Republik Indonesia
Éng-nà̤ gì
guók-gì
Éng-nà̤ guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Bhinneka Tunggal Ika
"dŏ̤-iông-séng dṳ̆ng gì tuàng-giék"
Guók-gŏ̤: Indonesia Raya
"Ūi-dâi gì Éng-nà̤"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Jakarta
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Éng-nà̤-ngṳ̄
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng Éng-nà̤-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Joko Widodo
• hó-cūng-tūng
Ma'ruf Amin
• Ìng-mìng Dâi-biēu Huôi-ngiê ngiê-diōng
Puan Maharani
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng
Muhammad Syarifuddin
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ìng-mìng Hiĕk-siŏng Huôi-ngiê
Dê-huŏng Dâi-biēu Lī-sê̤ṳ-huôi
Ìng-mìng Dâi-biēu Huôi-ngiê
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
1,904,569 km2 (735,358 sq mi) (dâ̤ 14 miàng)
• cūi-mĭk (%)
4.85
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
270,203,917 (dâ̤ 4 miàng)
• Mĭk-dô̤
141/km2 (365.2/sq mi) (dâ̤ 88 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$3.530 uâng-é (dâ̤ 7 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$12,967 (dâ̤ 96 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$1.150 uâng-é (dâ̤ 16 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$4,224 (dâ̤ 104 miàng)
Gini (2019 nièng) Negative increase 38.2
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.718
gŏ̤ · dâ̤ 107 miàng
Huó-bê Éng-nà̤ rupiah (Rp) (IDR)
Sì-kṳ̆ UTC+7 ~ +9
Sì-găng gáik-sék DD/MM/YYYY
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 220 V–50 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +62
ISO 3166 dâi-hô̤ ID
Uōng-mĭk sáuk-siā .id

Éng-dô-nà̤-să̤-ā (印度尼西亞, Éng-nà̤-ngṳ̄: Indonesia), gāng-chĭng Éng-nà̤ (印尼), sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.