Mitchell Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mitchell Gông
—  Gông  —
Mitchell County, North Carolina
Mitchell Gông gì ôi-dé
Mitchell Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.mitchellcounty.org

Mitchell Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mitchell County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.