Mitchell Gông (Texas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mitchell Gông
—  Gông  —
Mitchell County, Texas
Mitchell Gông gì ôi-dé
Mitchell Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Texas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Mitchell Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mitchell County) sê Mī-guók Texas gì siŏh ciáh gông.