跳至內容

Muò

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Muò

Muò (𩄻[1], iâ siā có̤ 雺[2]), iâ hô̤ lā̤ ô (霧), sê tiĕng-ké hiêng-chiông. Cūi-ké ô gáiu, dâi-ké ūng-dêng, siōng-dó̤i sék-dô (相對濕度) gáu 100%, ciā sì-hâiu, kŭng-ké lā̤ cūi-ké â̤ ngìng-giék (凝結), biéng siàng nâung-nâung gì cūi-dék, găk kŭng-ké lā̤ hièng-pèu (懸浮), ciŏng-uâng găk dê gà̤-dēng bók káng nó̤h cêu káng mâ̤ chĭng-chū lāu. Cuòi cêu sê muò.

Cī bĭh cê găk bàng-siòng gōng uâ gì sì-hâiu iā sèu sāi gáu, cū-sṳ̀ ô „lŏk-muò“[3] dēng-dēng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 1271. 
  2. 福州話實用字典. 2015. 
  3. 李如龍. 福州方言詞典. 1995.