Muōi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


muōi-muōi

Muōi, ék-buăng hô̤ lā̤ muōi-muōi, sê diŏh dông-ŭk piăng có̤i â-dā̤ gì siŏh ciáh buô-hông, dĕk-biék sê cī niōng-niōng â̤ uăng, bêng-chiă mìng-hiēng gâe̤ng kṳ̆-gáng buŏng kŭi gì buô-hông.