Muōi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
muōi-muōi.

Muōi, ék-buăng hô̤ lā̤ muōi-muōi, sê diŏh dông-ŭk piăng có̤i â-dā̤ gì siŏh ciáh buô-hông, dĕk-biék sê cī niōng-niōng â̤ uăng, bêng-chiă mìng-hiēng gâe̤ng kṳ̆-gáng buŏng kŭi gì buô-hông.