Piăng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Piăng

Piăng (骿) sê dông-ŭk giĕng-tàu â-dā̤, gū-chiŏng gà̤-dēng gì buô-ôi.