Muōi-nĭk-hŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Muōi-nĭk-hŭng (尾日封), iâ hô̤ lā̤ muăk-nĭk-hŭng (末日封). Ṳ̀-guō mū-cṳ̄ng iù-piéu gáu lāu giĕ-dêng sāi-ê̤ṳng gĭ-âing gì muōi-muōi siŏh nĭk, táik siông cī siŏh diŏng iù-piéu, gái siông dŏng-nĭk iù-cĕk (郵戳) gié-dâ̤ (寄遞) gì piĕ-káuk, cêu gó̤ cī siŏh diŏng piĕ-káuk „muōi-nĭk-hŭng“.

Ô gì guók-gă gṳ̄-bâing iù-diēng, gó ciŏng-muòng éng lāu piĕ-káuk gé-niêng sāi. Găk iù-diēng huôi-diòng lìng-sì iù-guŏh gié, gó gái ô biê-mŏk-nĭk iù-cĕk gì piĕ-káuk, iâ gó̤ „muōi-nĭk-hŭng“.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]