Siū-nĭk-hŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ĭng-guók Háik-biêng-sê̤ṳ iù-piéu siū-nĭk-hŭng

Siū-nĭk-hŭng (首日封), sê găk sĭng iù-piéu huák-hèng gì tàu siŏh nĭk, ciŏng iù-piéu gì ciòng-tó̤ hĕ̤k dăng-muòi táik găk dĕk-cié gì piĕ-káuk gì êu-siông-gáe̤k, gă gái hī siŏh nĭk iù-céng nĭk-cĕk (郵政日戳) hĕ̤k dĕk-biék gé-niêng iù-cĕk gì piĕ-káuk. Ṳ̀-guō iù-céng buô-muòng iâ sĭk-cié gié lāu, cêu gó̤ ĭk siū-nĭk sĭk-gié-hŭng (首日實寄封).

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]