跳至內容

Nàng-hĭ Hò̤-làng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nàng-hĭ Hò̤-làng-ngṳ̄
Afrikaans
Tĕ̤k-ĭng [afriˈkɑːns]
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆  Nàng-hĭ
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
700 uâng nè̤ng (2018 nièng)
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Nàng-hĭ
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 af
ISO 639-2 afr
ISO 639-3 aft
Glottolog afri1274
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Nàng-hĭ Hò̤-làng-ngṳ̄ (南非荷蘭語, Afrikaans) sê diŏh Nàng-hĭ buô-hông dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Éng-Ĕu Ngṳ̄-hiê (印歐語系) German Ngṳ̄-cŭk â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng[1], gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 700 uâng nè̤ng.

Chăng-kō̤

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]