Nâu-bùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nâu-bùng, sê Dṳ̆ng-guókgiék-huŏng sĭk-sṳ̆k, chĭng-chék bèng-iū kō̤-ī bié diē sĭng-bùng, găk siŏh dŏi nâu.