Nê-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nê-gŏ̤ (二哥), sê mâ̤ ciáng-sék (正式) hĕ̤k hĭ-huák (非法) gì dê̤ṳng-gái-ìng, â̤ diŏh hăk-huák siĕu-siù (銷售) dù-géng ī-nguôi lūng-duáng hĕ̤k mâ̤ nó̤h kó̤ téng cièng, pī-ê̤ṳ gōng chiōng huōi-chiă-piéu gái mâ̤, hĕ̤k-chiă diŏh ngṳ̀ng-hòng muòng-kāu gâe̤ng nè̤ng báuk ngôi-bê.