跳至內容

Nìng-dáik-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nìng-dáik-uâ (寧德話) sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng, sāi gì nè̤ng diêu diŏh Nìng-dáik chê-kṳ̆.

Nìng-dáik-uâ gâe̤ng Hók-ăng-uâ nguòng-lài chă-mâ̤-huōng, Bók-guó có̤i gê̤ṳng gūi sĕk nièng, Nìng-dáik-uâ sêu gáu Hók-ciŭ-uâ gì īng-hiōng, gâe̤ng Hók-ciŭ-uâ gì chă-biék muōng biéng muōng nâung. Nguòng-lài sṳ̆k Báe̤k-piéng huŏng-ngiòng, gĭng-dáng hŏk-ciā ciŏng ĭ gāi uăk gáu Nàng-piéng diē-sié kó̤.