Nĕ̤-nĕ̤-bēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nĕ̤-nĕ̤-bēng (呶呶板)[1]:221, sê ké̤ṳk niè-giāng-gŏ̤ káh-dièusiék-siĕ. Káh-dièu gì nè̤ng iù dăk-dāu bà gáu gà̤-dēng, gái iù bēng-bēng nĕ̤ lŏ̤h-lì.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.