Nĭk-cī-dăng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nĭk-cī-dăng (日子單)[1]:223, sê siŏh-cṳ̄ng chók-bēng-ŭk, gà̤-dēng ô gé sì-găng.

Bàng-uâ diē-sié, siŏh-hiĕk siŏh-gá nguŏk-nĭk gì nĭk-cī-dăng hô̤ lā̤ nguŏk-hông-bà̤ (月份牌)[1]:237.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10.