Nguŏk-hông-bà̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nguŏk-hông-bà̤ (月份牌), cêu-sê siŏh-hiĕk siŏh-gá nguŏk-nĭknĭk-cī-dăng[1]:237.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.