Nū-ī-hăk-cà̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nū-ī-hăk-cà̤

Nū-ī-hăk-cà̤ (努爾哈齊, Muāng-ciŭ-ngṳ̄: ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ, 1559 n. 2 ng. 21 h. - 1626 n. 9 ng. 30 h.) hĕ̤k-ciā Nū-ī-hăk-chiáh (努爾哈赤), sê Hâiu-gĭng gì gióng-lĭk-ciā.

Ĭ găk 1616 nièng tūng-ék Nṳ̄-cĭng, gióng-lĭk Hâiu-gĭng, nièng-hô̤ hô̤ lā̤ Tiĕng-mêng (天命,ᠠᠪᡴᠠᡳ
ᡶᡠᠯᡳᠩᡤᠠ
). Téng 1618 nièng kăi-sṳ̄ páh Mìng-dièu. 1626 nièng bâng-sī. Miêu-hô̤ Tái-cū (太祖), ié-hô̤ Gŏ̤-huòng-dá̤ (高皇帝).