Nṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Nṳ̄ (汝) sê Hók-ciŭ-uâ diē-sié ìng-chĭng dâi-sṳ̀dăng-só dâ̤ 2 ìng-chĭng hìng-sék.

Nṳ̄ gì hók-só hìng-sék sê nṳ̄-gáuk-nè̤ng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]