Ĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ĭ (伊) sê Hók-ciŭ-uâ diē-sié ìng-chĭng dâi-sṳ̀dăng-só dâ̤ 3 ìng-chĭng hìng-sék.

Ĭ gì hók-só hìng-sék sê ĭ-gáuk-nè̤ng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]