Siăh gì nṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


â̤ siăh gì nṳ̆k gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik

Siăh gì nṳ̆k, cêu-sê iù â̤ siăh gì dông-ŭk tài giâ gì nṳ̆k gâe̤ng nó̤i-câung, gáuk-gáuk dēng-dēng.[1]

  1. Ayyıldız, Esat. “Klasik Arap Edebiyatında Et Motifi”. International Malatya Gastronomy Culture and Tourism Conference. ed. Aynur Ismayilova – Gunay Rzayeva. 19-24. Malatya: IKSAD Publishing House, 2022.