New Hanover Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
New Hanover Gông
—  Gông  —
New Hanover County, North Carolina
New Hanover Gông gì ôi-dé
New Hanover Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.nhcgov.com

New Hanover Gông (Ĭng-ngṳ̄: New Hanover County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.