Ngàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngàng (岩, 巖 hĕ̤k-ciā 癌) sê cī sĭng-tā̤ diē-sié ĭng-ôi ngài gì sá̤-bàu īng-kī buóh chók lì gì liù-liù. Ĭng-ôi cuòi īng-kī gì bâng iâ hô̤ lā̤ ngàng.