Sá̤-bàu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chĕ̤ng puòi-puòi gì sá̤-bàu

Sá̤-bàu (細胞) sê sĕng-ŭk-tā̤ gì giék-gáiu gâe̤ng gŭng-nèng gì gĭ-buōng dăng-ôi. Dṳ̀ kŭi bâng-dŭk ī-ngôi, sū-iū sĕng-ŭk dŭ sê iù sá̤-bàu cŭ siàng gì, ô gì sê siŏh ciáh sá̤-bàu, ô gì sê iā sâ̤ sá̤-bàu. Nè̤ng gì sĭng-tā̤ gà̤-dēng dŭ-liāng ô gūi sĕk uâng-é ciáh sá̤-bàu.

Sá̤-bàu ék-buăng iā nâung, diŏh kĕk hiēng-mì-giáng lì dàng ciáh â̤ ché̤ṳ diŏh. Bók-guó ô gì sĕng-ŭk gì sá̤-bàu iā duâi lăk, chiông hiŏng-gŭ ciŏng-uâng, dĭk-ciék kĕk mĕ̤k-ciŭ cêu â̤ káng-giéng.