Ngái Ṳ̀-liŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngái Ṳ̀-liŏk (艾儒略; É-dâi-lé-ùng: Giulio Aleni; 1582 n. - 1649 n.) sê Tiĕng-cuō-gáu Iă-sŭ-huôiÉ-dâi-lé duòng-gáu-sê̤ṳ. Ĭ iù 1613 nièng kī gáh Dṳ̆ng-guók, dĕk-biék sê Hók-gióng duòng-gáu 36 nièng, dĭk-tàu gáu 1649 nièng sī ṳ̀ Iòng-bìng. Ĭ cĭng-tŭng dṳ̆ng-să̤ ùng-huá, ô Să̤-lài Kūng-cṳ̄ gì chĭng-hô̤.