Ngò̤-hŭng-huŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngò̤-hŭng-huŏng (鰲峰坊) găk Hók-ciŭ Ṳ̆-săng báe̤k-sié săng-kă, dĕ̤ng-să̤ huŏng-hióng, dĕ̤ng-ciék Ngô-ék-lô (五一路), să̤-tĕ̤ng Huák-hăi-lô (法海路). Dòng-dièu hô̤ lā̤ Giū-siĕng-huŏng (九仙坊), Sóng-dièu giéu lō̤ Dĕng-ìng-huŏng (登瀛坊), Nguòng-dièu gāi có̤ Ngò̤-hŭng-huŏng.