跳至內容

Ngò̤-hŭng Cṳ̆-iêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngò̤-hŭng Cṳ̆-iêng (鼇峰書院) găk Hók-ciŭ Ngò̤-hŭng-huŏng (鼇峰坊), Kŏng-hĭ (康熙) 46 nièng (1707 nièng) sùng-hū (巡撫) Duŏng Báik-hèng (張伯行) kī gì. Gáu Muāng-chĭng-muōi, iâ cêu-sê Guŏng-sê̤ṳ (光緒) 31 nièng (1905 nièng), Kuŏ-gṳ̄ (科舉) ng-có̤ lāu, cṳ̆-iêng iâ gāi có̤ Gáu-sê̤ṳ-guāng (校士館). Â-sāu bô gāi có̤ Hók-gióng Huák-céng Hŏk-dòng (福建法政學堂). Sĭng-hâi Gáik-mêng (辛亥革命) gì sèng-âu, hŏk-dòng huōi-siĕu-chió, nâ diông-giâ gā-săng (假山) siŏh-bĭh.