Ngô Đình Diệm

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ngô Đình Diệm

Ngô Đình Diệm (吳廷琰 Ngù Dìng-iēng, 1901 nièng 1 nguŏk 3 hô̤ – 1963 nièng 11 nguŏk 2 hô̤) sê Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók (Nàng Uŏk) gì tàu ciáh cūng-tūng, 1955 nièng gáu 1963 nièng câi-êng.