Ngô Đình Diệm

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ngô Đình Diệm(Uŏk-nàng-ngṳ̄: Ngô Đình Diệm, 吳廷琰, 1901 n. 1 ng. 3 h. - 1963 n. 11 ng. 2 h.) sê Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók(Nàng Uŏk) gì tàu ciáh cūng-tūng, 1955 nièng gáu 1963 nièng câi-êng.