跳至內容

Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók
Việt Nam Cộng Hòa
1955 nièng–1975 nièng
Nàng-uŏk gì
Nàng-uŏk
hŭi-ciŏng
Gáik-ngiòng: Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm
"cū-guók, ìng-ê̤ṳ, cáik-êng"
Guók-gŏ̤: "Tiếng Gọi Công Dân"
Siū-dŭ Sài Gòn
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Uŏk-nàng-ngṳ̄
Céng-hū cūng-tūng-cié
Lĭk-sṳ̄  
• Gióng-lĭk
1955 nièng
• Gāi-tā̤
1975 nièng
cĭ-sèng guók-gă
cĭ-âu guók-gă
Uŏk-nàng-guók
Nàng Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók
Dāng sṳ̆k  Uŏk-nàng

Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók (越南共和國, Uŏk-nàng-ngṳ̄: Việt Nam Cộng Hòa) sê Uŏk-nàng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók. Găk Uŏk-nàng nàng-buô, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ Nàng-uŏk. 1955 nièng gióng-lĭk. Mò̤-niŏh-òng huák-sĕng Uŏk-nàng Ciéng-cĕng, gâe̤ng Báe̤k-huŏng gì Uŏk-nàng Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók (Báe̤k-uŏk) páh kī lì. 1975 nièng, ké̤ṳk Báe̤k-uŏk miĕk lâi, siū-dŭ Sài Gòn iâ ké̤ṳk Báe̤k-uŏk gāi-miàng hô̤ lā̤ Hồ Chí Minh Chê.