Ngù-nèng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngù-nèng

Ngù-nèng (牛) sê nèng-ngùnèng, iâ sê gĭng-dáng ìng-lôi ciō-iéu sĭk-pīng cĭ ék.