Ngù-nā̤ gă-pĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngù-nā̤ gă-pĭ[1] (牛奶咖啡), sê siŏh-cṳ̄ng É-dâi-lé gă-pĭ, sāi sĭng-chiĕng gì iĕk ngù-nā̤ páu.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馬祖YAHO. 【馬祖話教學】咖啡. Facebook. 2018-11-03.