Ngā-mī-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ngā-mī-ngṳ̄
雅美語
Tao
Huák-nguòng guók  Dài-uăng
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Làng-ṳ̄
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
2700
ngṳ̄-hiê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Dài-uăng Làng-ṳ̄[1]
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 map
ISO 639-3 tao
ELP Tao
Ngùi-hiēng tiàng-dô
Definitely endangered (UNESCO)
ngùi-hiēng

Ngā-mī-ngṳ̄(雅美語, Ciriciring No Tao) sê diŏh Dài-uăng Làng-ṳ̄ dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ĭk sê Ngā-mī-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 2700 nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]