Ngāi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ngāi

Ngāi (牙), iâ hô̤ lā̤ (齒), ĭ-hŏk miàng-chĭng hô̤ lā̤ ngà-chī (牙齒), siŏh chói diē-sié dò̤ lā̤ gâ nó̤h gì ké-guăng.